Verksamhetsområden

 • Arvsrätt
 • Farmaceutiska och medicinska rättigheter
 • Offentliga upphandlingar
 • Utlänningslagstiftning
 • Transport- och traffikrätt
 • Konkurrensrätt
 • Bank- och finansrätt
 • Skatterätt
 • Arbetsrätt
 • Tvistlösning, rättstvister
 • Miljölagstiftning
 • Förvärv och rörelseförvärv
 • Onstrukturering och insolvens
 • Fastighet/Byggande
 • Handelsrätt
 • Straffrätt
 • Försäkringsrätt