Byrå

Advokatbyrå «VORONCOVS» startade sin verksamhet 2011 med en inriktning - handelsrätt. Sedan dess har vi expanderat och idag ger byrån rättshjälp i området för administrativa frågor, i synnerhet när det gäller skattetvister, byggande och upphandlingsprocesser. Byråns advokater ger skydd för personer i brottmål, samt utför juridisk rådgivning och företräder intressen för skadade i straffrättsliga förfaranden.

Varje dag utför vi rådgivning och löser frågor som rör stöd av ekonomisk verksamhet av lettiska och utländska kunder. Våra kunder - affärsföretag från Baltikum och Skandinavien, andra utländska investerare, samt många lettiska affärsmän och privatpersoner. Byrån samarbetar länge med den danska ambassaden i Lettland och är guldmedlem av danska Handelskammaren i Lettland.

Vi är medvetna om att rättshjälp inom hjälp vid genomförandet av verksamheten, samt skydd i området för finansiella och ekonomiska brott är nära kopplad till frågor om skatter och bokföring, därför samarbetar vi kontinuerligt med högt kvalificerade bokhållare och auktoriserade revisorer.

En stor grupp av advokater och jurister löser även omfattande uppdrag inom kort tid. Byråns ändamål - effektivitet av rättshjälp, samtidigt inser vi att dyrare än ägnade tid är endast det resultat som motsvarar kundens intressen.