Virksomhetsområde

 • Arverett
 • Medisinsk og farmasøytisk rett
 • Offentlige anskaffelser
 • Utlendingsrett
 • Transport rett og rett til transportering
 • Konkurranserett
 • Skatterett
 • Bank og finansrett
 • Arbeidsrett
 • Miljørett
 • Løsning av tvister, rettspleie
 • Anskaffelse og sammenslutning av bedrifter
 • Restrukturering og insolvens
 • Eiendom / Bygging
 • Forretningsrett
 • Strafferett
 • Forsikringsrett