Darbības jomas

 • Mantojuma tiesības
 • Apdrošināšanas tiesības
 • Krimināltiesības
 • Komerctiesības
 • Nekustamie īpašumi / Būvniecība
 • Restrukturizācija un maksātnespēja
 • Uzņēmumu iegāde un apvienošana
 • Strīdu risināšana
 • Vides tiesības
 • Darba tiesības
 • Nodokļu tiesības
 • Banku un finanšu tiesības
 • Konkurences tiesības
 • Transporta un pārvadājumu tiesības
 • Imigrācijas tiesības
 • Publiskie iepirkumi
 • Farmācijas un medicīnas tiesības