Kontor

«VORONCOVS» sagførerkontor har begyndt sin virksomhed i 2011 (med specialitet handelsret). Det har udvidet sig siden, og i dag leverer vi også juridisk bistand på administreringsområde, bl.a. vedr. Uenigheder om skattespørgsmål, bygningsprocesser og indkøb. Kontorets sagførere yder forsvar i kriminalsager, leverer juridisk bistand og repræsenterer ofrenes interesser under kriminalproceshandlinger.

Hver dag byder vi på rådgivning og afgør spørgsmål vedr. støtte af kundernes erhvervsvirksomhed, både for kunder fra Letland og udlandet. Vores kunder er erhvervsforeninger fra de baltiske og skandinaviske lande, investører fra andre lande, også flere lettiske handelsmænd og privatpersoner. Kontoret har længe været i samarbejde med Den Danske ambassade i Letland og er en ”gylden medlem” af det Danske Handelskammer i Letland.

Vi er bevidste om, at både den juridiske hjælp, som er ydet for at støtte handelsvirksomhed, og forsvaret ved finans- og erhvervsforbrydelser, er tæt forbundet med skatte- og bogholdsspørgsmål, derfor arbejder vi stansløst sammen med højtkvalificerede regnskabsførere og revisornævninge.

Vores mandstærke juriste- og sagførerhold kan afgøre selv meget arbejdskrævende opgaver på en kort tid. Kontorets hensigt er at gøre den juridiske hjælp, vi yder, så effektiv som mulig; på samme tid forstår vi, at det eneste, der kan være umagen værd, er et resultat der svarer til kundens interesser.